Ashton Lane (Trio) / Accoustic from Glasgow Scotland